Stenlagret - Gamla Riksvägen 2, 428 32 Kållered • Telefon: 0707-73 34 57
Mail:stenlagret@jagetoft.com